PLANISTA 6.5


Tytuł filmu:
"Planowanie zapotrzebowania na nakłady"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- podział nakładów na zużywalne i niezużywalne,
- nakłady z kosztorysu - zasoby zużywalne,
- wartoœci finansowe - zasoby zużywalne,
- definiowanie pracowników - zasoby niezużywalne,
- definiowanie maszyn i urządzeń - zasoby niezużywalne,
- zapisywanie zbioru zasobów niezużywalnych do pliku i czytanie z pliku,
- przypisywanie zasobów niezużywalnych do czynności,
- wykresy zapotrzebowania na zasoby,
- ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnego zapotrzebowania na zasoby niezużywalne.

Czas trwania filmu:
8min 15sPMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl