PLANISTA 6.5


Tytuł filmu:
"Prosty harmonogram bez kosztorysu"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- specyfikacja prac wpisywana z klawiatury,
- układanie harmonogramu za pomocą myszki,
- wykres wartości pod harmonogramem,
- zmiana daty rozpoczęcia budowy,
- zmiana dnia wolnego na roboczy i odwrotnie,
- zapisane harmonogramu do pliku,
- czytanie harmonogramu z pliku.

Czas trwania filmu:
10min 25sPMC   Piotr Chyliński    8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl