PLANISTA 6.5


Tytuł filmu:
"Specyfikacja robót pobrana z kosztorysu"
Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- czytanie kosztorysu,
- automatyczne tworzenie czynności z elementów scalonych,
- wyznaczanie czasu trwania czynności,
- zmiana przypisania pozycji kosztorysowych do czynności,
- wpisanie kalkulacji do kosztorysu,
- przejœcie do układania harmonogramu.


Czas trwania filmu:
7min 25s

PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl