PLANISTA 6.5


Tytuł filmu:
"Wydruki harmonogramu"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- elementy graficzne w oknie z harmonogramem,
- okno z podglądem wydruku harmonogramu,
- ustawienia systemowe,
- ustawienia własne,
- ustawienia grafiki harmonogramu,
- zapisywanie harmonogramu do plików graficznych.

Czas trwania filmu:
5min 25sPMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl